ข้าวอัศจรรย์ ตรานาคแดง
Null
ท่านฑูตคริสตี้ เคนนีย์ ฑูตสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมให้การสนับสนุน ข้าวอัศจรรย์ ตรานาคแดง
ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง
เข้าร่วมโครงการ"ผูกปิ่นโตข้าว" กับนิตยสาร "ชีวจิต"
เป็นแหล่งเรียนรู้ของ กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ
อาชีพเด่นจังหวัดชัยภูมิ ในงานมหกรรมอาชีพ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ปี 2557
พาณิชย์จังหวัดชัภูมิ คัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัด ไปประชาสัมพันธ์ข้าวที่ สปป.ลาว ( 29 เมย.57-3 พค.57)
แผนภูมิเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาดฯ