ความสัมพันธุ์กับชุมชน | ข้าวอัศจรรย์ ตรานาคแดง
Null

ความสัมพันธ์กับชุมชน

          ๑ ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทองและทีมงาน มอบ ข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์ ตรานาคแดง ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อ บำบัดเบาหวาน,อัมพฤกษ์,ผู้สูงอายุ และเด็กตามโครงการฯ

67700

          ๒ ทีมงานข้าวอัศจรรย์ มอบ ข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์ ตรานาคแดง ให้กับ ชมรมกีฬาตำบลโพนทอง อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้นักกีฬาเยาวชน และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพ 
67704

          ๓ ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ตำบลโพนทองและทีมงาน ข้าวอัศจรรย์ ร่วมกันฝึกสอน คณะนักศึกษาที่มาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ  กศน. ต.โนนสำราญ , ต.ในเมือง ,ต.นาฝาย ต.บ้านเล่า ฯลฯ

67705 67706

          ๔ ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ตำบลโพนทองและทีมงาน มอบ ข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์ ตรานาคแดง แด่ พระภิกษุสงฆ์ แม่ชี ญาติธรรมที่เข้าร่วมงานปริวาสกรรม ร่วม ๓๐๐-๕๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๕- ๒๙ เมษายน ๕๗ และระหว่างวันที่ ๑๖ พค. ๕๗ ถึง ๒๔ พค. ๕๗ ที่วัดทุ่งสว่าง บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิและวัดบ้านหนองไผ่ล้อม ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

20140426_194233       67732

          ๕ ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ตำบลโพนทองและทีมงาน เลี้ยงข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์…ตรานาคแดง แก่นักเรียนและคณะครู โรงเรียนโพนทองพิทยา ตำบลโพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

67684 67686

          ๖ ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ตำบลโพนทองและทีมงาน มอบข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์…ตรานาคแดง  พร้อมทั้งข้าวสาร และปัจจัย แก่คุณตาและยายบุญ เนื่องจากบ้านถูกไฟไหม้ ณ บ้านโพนทองพิทยา ตำบลโพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

67701

          ๗ ทีมงานข้าวอัศจรรย์ ตรานาคแดง ทอดผ้าป่า ณ วัดทุ่งสว่าง บ้านโพนทอง

67707   67727

          ๘ ทีมงาน “ข้าวอัศจรรย์ ตรานาคแดง” ร่วมแสดงพลังเพื่อรางรถไฟสายใหม่ของชัยภูมิ

67708   67709

          ๙ ต้อนรับทีมผู้ว่าฯ พาปั่นจักรยานเที่ยวชัยภูมิ

1430174494553

          ๑๐ ร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่

67716    67724

          ๑๐ วันที่ 9 สิงหาคม 2558 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ กับมูลนิธิสว่างคุณธรรม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

67717     67718

          ๑๑ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ร่วมงานทิ่งกระจาดแจกทาน กับมูลนิธิสว่างคุณธรรม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

67715     67714

          ๑๑ ถวายข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์ ตรานาคแดง แด่ พระภิกษุสงฆ์ แม่ชี ญาติธรรมที่เข้าร่วมงานปริวาสกรรม ณ วัดป่าหนองไผ่ล้อม