ประสบการณ์ตรงจากผู้รับประทาน | ข้าวอัศจรรย์ ตรานาคแดง
Null

ข้าวผงชงดื่มตรานาคแดง กับผู้ป่วยที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียทั้งครอบครัว

ข้าวผงชงดื่มตรานาคแดง ช่วยฟื้นฟูอาการต่างๆหลังผ่าตัดใหญ่

ข้าวผงชงดื่มตรานาคแดง กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดัน 

ข้าวผงชงดื่มตรานาคแดง กับผู้ป่วยมะเร็งโพรงมดลูก

ข้าวผงชงดื่มตรานาคแดง กับผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูก