สินค้า | ข้าวอัศจรรย์ ตรานาคแดง
Null

 

  ข้าวฮางเพาะงอกเม็ด 6 สายพันธุ์ ( 6 in 1)

   —————————————

DSC_2482

 

   

  ข้าวฮางงอกผง ชงดื่ม (6 สายพันธุ์ ผสมธัญพืชและสมุนไพร)

   —————————————

 

       

1 ) ปริมาณ 230 กรัม ราคา 130 บาท

2 ) ปริมาณ 300 กรัม ราคา 160 บาท

3 ) ปริมาณ 1,000 กรัม ราคา 480 บาท

3 ) ปริมาณ 16 กรัม จำนวน 10 ซอง ราคา 160 บาท

 

 

 

ข้าวไรซ์เบอรี่

   —————————————

1)ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่

46717

   

2)ข้าวฮางเพาะงอกเม็ดไรซ์เบอรี่

3)ผงข้าวไรซ์เบอรี่

                     

                     

 

   —————————————

46714

 

ข้าวมะลิแดง

 —————————————

1)ข้าวกล้องมะลิแดง

 

2)ข้าวฮางเพาะงอกเม็ด มะลิแดง

3)ผงข้าวมะลิแดง

 

 

ข้าวหอมนิล

—————————————

1)ข้าวกล้องหอมนิล

2)ข้าวฮางเพาะงอกเม็ด หอมนิล

20140403_073300

3)ผงข้าวหอมนิล

 

ข้าวลืมผัว

 —————————————

1)ข้าวกล้องลืมผัว

2)ข้าวฮางเพาะงอกเม็ด ลืมผัว

3)ผงข้าวลืมผัว

 

ข้าวสังข์หยด

 —————————————

1)ข้าวกล้องสังข์หยด

2)ข้าวฮางงอกข้าวสังหยด

3)ผงข้าวสังข์หยด

 

 

ข้าวเหนียว กข.6

 —————————————

1)ข้าวกล้องเหนียว กข.6

2)ข้าวฮางเพาะงอกเม็ด เหนียว กข.6

3)ผงข้าวเหนียว กข.6